Kattenbroek 14 - 2650 Edegem
+32 473 70 84 35 (Opgelet: enkel huidige klanten).
info@hondentrim.be

Privacybeleid

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van www.hondentrim.be. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud websites en sub-websites
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Kattenbroek nv/bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Kattenbroek bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeldt staan op de sites. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de sites geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Kattenbroek nv/bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de websites van Kattenbroek nv/bvba is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kattenbroek nv/bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files bewaard op de webserver. Kattenbroek bvba beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Kattenbroek bvba enkel de basis informatie bewaard in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de websites nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Kattenbroek nv/bvba maakt geen analyses van de IP-adressen.  Wij gebruiken Google Analystics en Google Adwords om gegevens te analyseren.

Cookies
De Kattenbroek bvba webtechnologie websites maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bv:. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de websites van Kattenbroek nv/bvba verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de websites van Kattenbroek bvba zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Kattenbroek bvba werden opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig.

Links
De websites van Kattenbroek bvba bevat links naar andere sites. Kattenbroek bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de websites van Kattenbroek nv/bvba de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de websites van Kattenbroek bvba heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via hondentrim.be

Meldingen en aanpassingen
Kattenbroek bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.